Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Cấp nước - Xử lý nước thải

CẤP NƯỚC SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước trong toàn Khu công nghiệp gồm : mạng lưới đường ống phân phối nước mạch vòng, 03 trạm xử lý nước ngầm tổng công suất thiết kế là 7.500 m3/ngày đêm với hệ thống xử lý nước hiện đại, chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 01-1: 2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra hệ thống cấp nước còn đấu nối sử dụng nguồn nước sạch của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nên lưu lượng nước cấp đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu sử dụng nước sản xuất và sinh hoạt cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Địa chỉ liên hệ : Lô C73/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (028) 22177378

XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp đều được thỏa thuận đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp và dẫn về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo Giấy phép xả thải số 20/GP-BTNMT ngày 24/01/2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Vĩnh Lộc được xây dựng với quy mô thiết kế 9.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý hết toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Địa chỉ liên hệ : Lô I.10, đường số 2, KCN Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 22177376

 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ