Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Đầu tư tài chánh

Bộ phận nghiên cứu đầu tư tài chính tham gia vào thị trường vốn, tài chính một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, tập trung ở các mảng hoạt động sau:

 Đầu tư góp vốn triển khai thực hiện các dự án khả thi.

 Liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp trong nước khác ngoài khu công nghiệp.

 Tham gia góp vốn đầu tư cho nội bộ Tổng công ty và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ